מוסדות אור הזוהר הקדוש

טופס הזמנה לאירוע בבית הרשב"י הקדוש

הסכם תנאי שימוש בבנין:

 • האולם ניתן חינם ובתנאי שישמרו על רכושו.
 • הנהלת הישיבה תעמיד מקרר, פלטות חימום, מיחם מים, שולחנות וכסאות לעריכת האירוע, ולשימוש בזמן האירוע בלבד.
 • ע"פ הוראות הביטוח והנחיות כיבוי אש אין לערוך מנגל (אפי' חשמלי) בשום אופן ובשום צורה בכל שטח הבנין והחצר.
 • מכיוון שרבים מבקשים לערוך אירוע בבנין, משך הזמן שיינתן לכל משפחה הינו 3 שעות (כולל התארגנות). ע"מ למנוע צער מבני משפחת אור הרשב"י שיתארחו בבנין אחריכם, חובה לדייק ולבדוק היטב את הזמן שתגיעו לעריכת האירוע:
 • האירוע יתקיים בתאריך   ויתחיל בשעה   ויסתיים בדיוק בשעה  
       
 • חובה לתאם את ההגעה עם איש הקשר של העמותה.
 • הנהלת הישיבה תשתדל להעמיד רב/פייטן שיברך את הקהל ויערוך את הטקס, בכ"מ אין הנהלת הישיבה מתחייבת להנ"ל והוא בגדר השתדלות בלבד.
 • הנהלת הישיבה אינה אחראית על כל נזק או פגיעה במשתתפים, והכניסה נעשית באחריות המזמין בלבד.
 • המקום מצולם, ובאחריות החותם לעדכן את המשתתפים על כך, וכי יתכן שבמשדרים ובמדיות השונות לכבוד רשב"י ישולבו קטעים מתוך הצילומים של המשתתפים באירועי הבנין.
 • המקום קדוש! נא להגיע בלבוש מתאים.
שם המזמין
טלפון

חתימה

x

תאריך 28/06/2022